• English
  • Deutsch
  • Polski

Projekty

zdjecie: 
Firma Paweł Lassota
realizuje projekt WNG-SPE.01.2020/101
w ramach projektu grantowego
SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCelem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia w zakresie doradztwa specjalistycznego i wprowadzenia zmian organizacyjno-procesowych.

Wartość projektu: 35 411,70 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane 28 790,00 PLN), w tym
dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 27 350,50 PLN.