• English
  • Deutsch
  • Polski

Kościół św. Mikołaja

Najstarszy kościół Gdańska, powstał u schyłku XII wieku. W 1227 roku, pomorski Książę przekazał kościół zakonowi Dominikanów . Wraz z klasztorem istniał od 1348 r. W połowie XV wieku kościół przykryto sklepieniem gwieździstym i podwyższono wieże. We wnętrzu zachowane jest bogate wyposażenie wczesnobarokowe. Jest to jedyny kościół Śródmieścia który nie został zniszczony podczas zawieruchy ostatniej wojny.

Kościół św. Mikołaja