• English
  • Deutsch
  • Polski

Kaplica Królewska

Jedyna barokowa świątynia na gdańskim Głównym Mieście. Powstała z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego jako tymczasowa kaplica katolicka dla wiernych z parafii Kościoła Mariackiego, który pozostawał w rękach protestantów. Jest dziełem gdańskiego budowniczego Barthela Ranischa. Powstała w latach 1678-1681, według projektów architekta królewskiego Tylmana z Gameren. Barokowe rzeźby fasady wykonał Andreas Schlüter Młodszy.
W 2009 roku, na przeciwko Kaplicy u zbiegu ulic Grobla I i św. Ducha stanęła Fontanna Czterech Kwartałów symbolizująca cztery historyczne kwartały: Szeroki, Wysoki, Rybacki i Kogi. Całości strzegą cztery lwy - symbole Gdańska. Autorkami projektu są rzeźbiarki Ewa Koprowska i Lucyna Kujawa.

Kaplica Królewska