• English
  • Deutsch
  • Polski

Przedbramie ul. Długiej (Katownia i Wieża Więzienna)

Wieża Więzienna wraz z Katownią są średniowiecznym zespółem przedbramia ulicy Długiej. Katownia przebudowana została w 1593 roku przez Flamanda, Antoniego van Obberghena, natomiast Wieża Więzienna podwyższona została do dzisiejszego stanu w latach 1508-1509 przez Michała Enkingera. Do czasu wzniesienia nowożytnych umocnień ziemnych w drugiej połowie XVI w. mury, łączące oba budynki, stały nad fosą wypełnioną wodą. Po zakończeniu prac adaptacyjnych Katownia stała się siedzibą Muzeum Bursztynu wchodzącego w skład Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Przedbramie ul. Długiej